Diensten delete

OBJECTBEVEILIGING

Bij objectbeveiliging moet worden gedacht aan beveiligings-, portiers- en/of receptiediensten. Onze beveiligers zijn getraind in het vroegtijdig signaleren van onregelmatigheden en het adequaat optreden hiertegen.
Door het verrichten van regelmatige controle rondes en het vroegtijdig signaleren van onregelmatigheden, zorgen onze beveiligers dat u en uw medewerkers ongestoord verder kunnen werken en dat de vitale belangen van uw organisatie niet beschadigd worden.

Daarnaast kunnen onze beveiligers u ook van dienst zijn door het uitvoeren van toegangscontroles, het ontvangen en registreren van bezoekers, het beantwoorden en doorverbinden van de telefoon en sleutelbeheer.

WINKELSURVEILLANCE

Wij leveren winkelsurveillanten ter voorkoming van diefstal en/-of derving binnen uw winkel. Wij passen proactief beveiligingstechnieken toe om dit te waarborgen. Bij preventief en proactief optreden kunt u denken aan het herkennen …

van verborgen artikelen in kleding, het verwisselen of vervalsen van prijzen en het naar buiten sturen van kinderen met artikelen.
Naast preventief en proactief optreden, zijn onze beveiligers getraind en om repressief op te treden bij een eventuele diefstal of calamiteit binnen uw winkel. Zij weten hoe zij op een juiste manier een winkeldief moeten aanhouden, zonder dat u, uw medewerkers en uw klanten hier lasten van zullen ondervinden.

ZORGBEVEILIGING

Uit onze ervaring is gebleken dat de reguliere objectbeveiliging niet of niet afdoende aansluit bij zorginstellingen. Hiertoe heeft Elite Security Force in samenwerking met deskundigen uit de zorg een eigen beveiligingsconcept ontwikkeld.
De beveiligers die werkzaam zijn in de zorg zijn zorgvuldig geselecteerd. Immers niet iedereen is geschikt voor, of heeft affiniteit met de doelgroep.

Onze medewerkers hebben ervaring met verschillende doelgroepen in de zorg.

Of het nu gaat om bezoekers in de nachtopvang, patiënten op een verpleegafdeling of bewoners in een beschermde woonvorm.

Een goed opgeleide beveiliger in de zorg minimaliseert niet alleen veiligheidsrisico’s, maar neemt ook ondersteunende taken op zich.

Een ESF beveiliger in de zorg heeft naast het verplichte MBO 2 diploma, BHV en EHBO aanvullende trainingen gevolgd, zoals:

  • Psychologie (herkennen van ziektebeelden)
  • Verslaving (type en gedrag)
  • De-escalerende interventietechnieken
Event Security Force

HORECA- EN EVENEMENTENBEVEILIGING

Als horecaondernemer of festivalorganisator heeft u te maken met verschillende risico’s. En de horeca/evenementenbeveiliger speelt daar een belangrijke rol bij. Want het bij elkaar komen van grote aantallen mensen brengt risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee.
Onze horeca- en evenementenbeveiligers zijn getraind om gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en het personeel te voorkomen. Door vroegtijdig signaleren van onveilige situaties, streven wij ernaar om een situatie niet te laten escaleren.
De taken van onze horeca- en evenementenbeveiligers bestaan uit het tegengaan en voorkomen van geweld of agressiviteit, het voorkomen en tegengaan van alcoholmisbruik, het voorkomen van gebruik of handel in drugs en het beveiligen van artiesten.