Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika

Sinds 2022 zetten wij ons in voor duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika. Tot op heden hebben wij succesvol 22 waterprojecten gerealiseerd in landen als Sierra Leone, Tsjaad, Chana, Somalië, Niger en Oeganda. Elk van deze waterputten voorziet gemiddeld 1500 hulpbehoevende mensen van toegang tot schoon drinkwater. Daarnaast zijn we momenteel betrokken bij de oprichting van een cultureel centrum en een weeshuis voor ongeveer 30 weeskinderen in Malawi. Zodra het weeshuis is voltooid, blijven wij ons inzetten voor de ondersteuning van deze kinderen door hen te voorzien van de benodigdheden om naar school te gaan en educatie te volgen. Onze toewijding aan duurzame ontwikkeling en sociale impact blijft onverminderd.

Capelse Duiten

Als organisatie heeft Elite Security Force een sterke lokale aanwezigheid, wat zich vertaalt in een diepgaande kennis van de lokale gemeenschap, cultuur, taal en specifieke uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd. Wij streven ernaar een positieve impact te hebben op onze directe omgeving door ons actief in te zetten voor duurzame ontwikkelingsprojecten en sociale initiatieven die de levenskwaliteit van de gemeenschap verbeteren.

 

Zo zullen wij ons de komende jaren inzetten binnen onze eigen gemeente, namelijk Capelle aan den IJssel, om buurtinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Door deze initiatieven te ondersteunen, streven wij ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de cohesie van de gemeenschap in Capelle aan den IJssel.

Duurzaam ondernemen

Als organisatie hebben we ons gecommitteerd aan het verminderen van onze impact op het milieu door middel van verschillende initiatieven, zoals het implementeren van energie-efficiënte maatregelen in onze faciliteiten, het verminderen van afval en het bevorderen van recycling.

Daarnaast nemen we actief deel aan maatschappelijke projecten en investeren we in lokale gemeenschappen om een positieve sociale impact te realiseren. Door samen te werken met belanghebbenden en lokale partners, streven we ernaar om duurzame ontwikkeling te bevorderen en bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Bij Elite Security Force geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om positieve verandering teweeg te brengen. We blijven ons inzetten voor een duurzame toekomst, waarin we samenwerken om een evenwicht te vinden tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming.

MVO missie

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de missie van Elite Security Force. Wij streven naar een duurzame benadering in al onze activiteiten, met een focus op het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

People

Bij Elite Security Force staat de mens altijd centraal. Wij streven ernaar om een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren voor al onze medewerkers, waar diversiteit wordt omarmd en gelijke kansen worden geboden. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers, omdat we geloven dat hun betrokkenheid en tevredenheid essentieel zijn voor het behalen van onze doelstellingen.

Planet

Als organisatie voelen we een sterke verantwoordelijkheid om onze impact op het milieu te minimaliseren. Daarom implementeren we actief maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals het verminderen van energieverbruik, het bevorderen van recycling en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Door duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering, streven we ernaar om bij te dragen aan het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties.

Profit

Bij Elite Security Force streven we niet alleen naar financiële winst, maar ook naar sociale en milieu gerelateerde winst. We geloven in het creëren van waarde op een manier die niet alleen gunstig is voor ons bedrijf, maar ook voor de samenleving en het milieu als geheel. Door duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering, streven we naar een gezonde balans tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Als bedrijf zijn wij vastbesloten tot ethisch en verantwoordelijk zakelijk gedrag. Daarom hebben wij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Deze code fungeert als leidraad voor ons handelen en weerspiegelt onze betrokkenheid bij eerlijke concurrentie, transparantie, integriteit en respect voor alle belanghebbenden. Door het ondertekenen van deze code, tonen wij aan dat wij streven naar het creëren van een eerlijke en rechtvaardige marktomgeving, waarin zowel onze klanten als onze medewerkers kunnen vertrouwen op onze integriteit en betrouwbaarheid.